Entre els exemples d'algunes de les dades que podem proporcionar, hi ha un "Tauler de comandament en línia" per donar una visió general de les dades; vegeu un exemple del format anterior (tingueu en compte que les dades de l'exemple que es mostra a dalt no s'actualitzen).

Aquestes dades també estan disponibles amb els diferents avantatges que presenten els diferents tipus de combustible.

També podem proporcionar les nostres dades als vostres mapes en línia, tal com tenim al nostre Mapa UVAR.

Podem proporcionar informes de diferents tipus d’esquemes, com ara Ciutats d’emissió zero o països.

A més dels incentius nacionals sobre vehicles elèctrics nacionals, hi ha milers d'incentius regionals i locals. Aquests incentius inclouen ajuts o reduccions de costos i incentius sense efectiu, com ara aparcaments preferencials o carrils de trànsit o l’accés a les zones d’emissió zero. Podem proporcionar informació sobre aquests.

Portal desenvolupat amb el suport de la